רישום ותשלום ליל הסדר

ישנם כמה תעריפי תשלום:

·  18$ - השתתפות סמלית

·  36$ - משלם על עצמי וגם על חבר שאין לו...

·  100$ - כיסוי ההוצאות (או כל סכום אחר)

·  מטייל קצר בכסף- תבוא בכיף, חינם!!