בדיוק בשביל זה אנחנו כאן!

הרבי מלובביץ' מלך המשיח שליט''א
דואג לכל יהודי ובכל מקום בעולם,
הוא שלח אותנו לכאן, 
כדי שגם במקום חשוך ברוחניות כמו דלהי יהיה לך בית!

שעות פעילות בית חב"ד: 22:00- 8:00
שעות פעילות המסעדה: 21:00 -9:00